Maszyna do pisania i zamek z papieru.
Dziewczynka i słoń wśród czerwonych maków.

Wykorzystywanie seksualne dzieci, fakty i liczby: część druga zagrożenia, konsekwencje

Część II artykułu Wykorzystywanie seksualne dzieci: Fakty, Liczby

artykuł dotyczący wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, a jak wiemy dotyczy to 70% osób, które mają diagnozę zaburzenia osobowości z pogranicza!

Uwaga poniżej dane dotyczące wykorzystywań z USA, które w oryginale można przeczytać tutaj i tam podane są wszystkie źródła na podstawie których opracowane te przerażające statystyki.

Dziękujemy Fundacji Darkness to Light za możliwość wykorzystania ich zestawienia.

Czynniki Ryzyka wykorzystania seksualnego dziecka

Jakie czynniki zwiększają zagrożenie dla wykorzystania seksualnego dziecka?

FAKT: Podczas gdy żadne dziecko nie jest w żaden sposób ‚’’zabezpieczone’’ przed takim doświadczeniem, istnieją pewne cechy zarówno dziecka, jak i ich rodziny, które znacznie zwiększają lub obniżają ryzyko nadużyć seksualnych.
Następujące czynniki ryzyka opierają się na zgłoszonych i zidentyfikowanych przypadkach nadużyć:

 • Struktura rodziny jest najważniejszym czynnikiem ryzyka w wykorzystaniu seksualnym dzieci. Dzieci, które żyją z dwoma poślubionymi, biologicznymi rodzicami = niskie ryzyko wykorzystania. Ryzyko wzrasta, gdy dziecko mieszka z przybranymi rodzicami lub z jednym, samotnym rodzicem.
 • Dzieci żyjące bez rodziców (w ośrodkach wychowawczych), są 10-krotnie bardziej narażone na nadużycia seksualne niż dzieci mieszkające z biologicznymi rodzicami.
 • Dzieci, które mieszkają z jednym, samotnym rodzicem, który jest w związku z parterem mieszkającym w domu, są w najbardziej narażone na ryzyko wykorzystania seksualnego: 20-krotnie wyższe ryzyko wykorzystania niż w przypadku dzieci mieszkających z obojgiem biologicznych rodziców.
 • Płeć jest również głównym czynnikiem wykorzystania seksualnego. Kobiety są 5 razy bardziej narażone na nadużycia seksualne niż mężczyźni.
 • W wypadku wykorzystanych mężczyzn, duże znaczenie ma również wiek. 8% ofiar w wieku 12-17 to mężczyźni. 26% wykorzystanych poniżej 12 roku życia, to chłopcy.
 • Wiek jest istotnym czynnikiem wykorzystania seksualnego. Chociaż istnieje ryzyko dla dzieci w każdym wieku, dzieci najbardziej podatne na wykorzystanie, to te w wieku 7-13. Średni wiek ofiar zgłoszonych nadużyć wynosi 9 lat. Jednakże ponad 20% dzieci jest wykorzystywanych seksualnie przed 8 rokiem życia.
 • Rasa oraz pochodzenie etniczne są ważnymi czynnikami w zidentyfikowanych nadużyciach seksualnych. Dzieci afroamerykanów są narażone prawie 2-krotnie bardziej na wykorzystanie seksualne od dzieci rasy białej. Dzieci pochodzenia hiszpańskiego mają nieco większe niż dzieci białe nie -hiszpańskie ryzyko wykorzystania.
 • Ryzyko nadużyć seksualnych jest trzykrotnie większe dla dzieci, których rodzic/e są bezrobotni.
 • Dzieci mieszkające w gospodarstwach o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, są trzykrotnie bardziej narażone na wykorzystanie przez dzieci.
 • Dzieci, które mieszkają na obszarach wiejskich, prawie dwa razy częściej padają ofiarą wykorzystania seksualnego dzieci.
 • Dzieci, które były świadkiem lub są ofiarą innego przestępstwa, są znacznie bardziej narażone na wykorzystanie seksualne.

Dzieci pasywne, ciche, samotne

FAKT: Rodzice i znajomi będący przestępcami wykorzystania seksualnego dzieci, zgłosili, że poszukują specyficznych cech u dzieci, na których wykorzystanie się zdecydują.

 • Sprawcy zgłaszają, że szukają dzieci pasywnych, cichych, zmartwionych, samotnych z rozbitych rodzin lub z samotnie wychowującym je rodzicem.
 • Sprawcy często szukają dzieci, które są szczególnie ufne. Nawiązują z nimi pełną zaufania relację zanim je wykorzystają. Nie tak rzadko zaufanie to przekłada się na pełną zaufania relację z rodziną ofiary.

Konsekwencje Wykorzystania

Jakie są bezpośrednie konsekwencje wykorzystania seksualnego dzieci?

FAKT: Emocjonalne i psychiczne problemy są często pierwszymi konsekwencjami i oznaką wykorzystania seksualnego.

 • U dzieci, u których doszło do wykorzystania, jest większe ryzyko rozwinięcia się późnego stresu pourazowego (PTSD) oraz innych symptomów: lękowych, depresji, prób samobójczych.
 • Te problemy psychologiczne mogą prowadzić do znacznych i często trwałych zakłóceń w normalnym rozwoju, co prowadzi do dysfunkcji i cierpienia w dorosłym życiu.
 • Problemy behawioralne, w tym fizyczna agresja, opozycyjność i buntowniczość często dotykają wykorzystane seksualnie dzieci i nastolatki.
 • Wykorzystanie seksualne dzieci było wiązane z wyższymi poziomami zachowań zagrażających.

Nadmierna “seksualizacja” KONSEKWENCJĄ wykorzystania

FAKT: Problematyczne zachowania seksualne i nadmierne seksualne zachowania są bardzo często konsekwencją wykorzystania seksualnego dzieci.
Zachowanie nieodpowiednie do wieku może być bardzo ważne i mówiące o nadużyciu.

 • Dzieci, które były wykorzystane seksualnie mają ponad trzy razy więcej problemów z zachowaniami seksualnymi w porównaniu z dziećmi nie wykorzystanymi.
 • Ofiary molestowania seksualnego dzieci są bardziej skłonne do zachowań promiskuitycznych (rozwiązłych).

Problemy w szkole KONSEKWENCJĄ wykorzystania

FAKT: Problemy w szkole (w dzieciństwie) są częstym symptomem nadużyć seksualnych.

 • Wykorzystane seksualnie dzieci często osiągają niższe wyniki w psychometrycznych testach mierzących zdolności poznawcze, osiągnięcia naukowe i ocenę pamięci w porównaniu z dziećmi niewykorzystanymi, w tym samym wieku.
 • Badania wykazują, że narażenie na nadużycia seksualne wśród dzieci i młodzieży wiąże się ze wskaźnikiem nieobecności w szkole średniej (high school), nieprzejścia do następnej klasy, większą potrzebą specjalnej edukacji i problemami z adaptacją w szkole.
 • 39% 7-12 letnich dziewczynek z historią wykorzystania seksualnego miało problemy z nauką.
 • 7-12 letnich dziewczynek z historią wykorzystania seksualnego było 50% bardziej narażonych na zdolności poznawcze poniżej 25. percentyla.
 • 26% 7-12 letnich dziewczynek z historią wykorzystania seksualnego, zgłosiła że ich oceny w szkole obniżyły się po ich wykorzystaniu i 48% miały oceny poniżej średnich.
 • Historia wykorzystania seksualnego znacznie zwiększa ryzyko porzucenia szkoły.

Uzależnienia KONSEKWENCJĄ wykorzystania

FAKT: Problemy związane z nadużywaniem substancji rozpoczynające się w dzieciństwie lub nastoletniości są jednymi z najczęstszych konsekwencji wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

 • Szereg badań wykazał, że nastolatki z historią wykorzystania wykazują trzy do czterokrotnego wzrostu wskaźnika nadużywania/uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 • Nadużywanie narkotyków jest bardziej powszechne od alkoholu wśród nastolatków wykorzystanych w dzieciństwie. Wiek rozpoczęcia nieeksperymentalnego (stałego) nadużywania narkotyków wynosił 14,4 lat wśród ofiar, 15,1 lat dla nastolatków nie będących ofiarami.
 • Nastolatkowie byli 2 do 3 razy bardziej narażeni na problemy nadużywania/uzależnienia od alkoholu niż osoby niewykorzystane.

Przestępczość KONSEKWENCJĄ wykorzystania

FAKT: Wykroczenia i przestępczość, często spowodowane nadużywaniem substancji są bardziej rozpowszechnione wśród nastolatków z historią wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

 • Nastolatkowie, którzy byli wykorzystani seksualnie mają od 3 do 5-krotnie wyższe ryzyko popełnienia przestępstwa.
 • Zachowania problemowe w tym agresja fizyczna, brak uległości, opozycyjność często dotyczą wykorzystanych dzieci i młodzieży.
 • Te emocjonalne i behawioralne trudności mogą prowadzić do przestępczości, słabych wyników w szkole i rezygnacji z edukacji (wyrzucenia).
 • Nastolatkowie, którzy zgłosili przypadki wiktymizacji (np. wykorzystanie seksualne, nadużycia fizyczne), byli częściej aresztowani od niewykorzystanych rówieśników.
 • Dzieci wykorzystane seksualnie 2 razy częściej uciekały z domów.

Ciąże nastolatek KONSEKWENCJĄ wykorzystania

FAKT: Ryzyko ciąż u nastolatek jest dużo wyższe wśród dziewczynek z historią wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Zwiększone ryzyko ciąży w młodym wieku, prawdopodobnie wynika z nadmiernie seksualnego zachowania. Jest to kolejna częsta konsekwencja wykorzystania.

 • Dziewczynki wykorzystane seksualnie zostają 2.2 razy częściej nastoletnimi matkami niż niewykorzystane dziewczynki.
 • 45% ciężarnych nastolatek zgłosiło historię wykorzystania w dzieciństwie.
 • Wykorzystani chłopcy częściej niż ich niewykorzystani rówieśnicy, zapłodniają nastolatki. W rzeczywistości, kilka badań wskazuje że wykorzystanie chłopców jest większym czynnikiem ryzyka nastoletnich ciąż niż wykorzystanie seksualne dziewczynek.
 • Większość przypadków wykorzystań seksualnych zgłoszonych przez ciężarne nastolatki miała miejsce przed wypadkiem powodującym ciążę. Tylko 11-13% ciężarnych dziewczynek, które doświadczyły wykorzystania w dzieciństwie zgłosiły, że zaszły w ciążę w konsekwencji nadużycia.

ps. to, absolutnie tragiczne to wtórna wiktymizacja, a jeśli chodzi o dzieci, szczególnie przerażające są historie, kiedy np. dziewczynka w końcu odważy powiedzieć się swojej matce o byciu wykorzystaną przez matki partnera, ta natomiast nie wierzy córce, albo ma jeszcze pretensje i jest zazdrosna [sic!].

Townsend, C. & Rheingold, A.A. (2013). Estimating a child sexual abuse prevalence rate for practitioners: A review of child sexual abuse prevalence studies. Charleston, S.C., Darkness to Light. Retrieved from www.D2L.org/1in10.

Anita Kręgielewska
Anita Kręgielewska

Jestem psychologiem, terapeutką DBT, prezesem Fundacji BPD. Interesuję się zaburzeniami osobowości, szczególnie zaburzeniem borderline oraz narcystycznym, zależnym i histrionicznym, a także seksualnością człowieka (w tym jej patologią).

Artykuły: 29