Maszyna do pisania i zamek z papieru.

Odporność

Odporność na stres, czyli rezyliencja jak i radzenie sobie w ekstremalnie trudnych sytuacjach (kryzys) jest ważnym składnikiem ogólnej sprawności budowania udanego życia.

Kobieta jeżdżąca na jednorożcu w fantastycznym krajobrazie.

Odporność to zbiór umiejętności radzenia sobie z trudnościami, codziennym stresem; obejmuje zarówno umiejętność rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami, jak i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i wyzwaniami w sposób elastyczny i konstruktywny. Z kolei w kryzysie potrzebna jest siła, cierpliwość i umiejętne podejmowanie decyzji, które będą dla nas dobre w dłuższej perspektywie.