Maszyna do pisania i zamek z papieru.

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Wykorzystywanie seksualne dzieci, fakty i liczby

wykorzystanie i borderline

Dzisiaj bardzo ważny artykuł dotyczący wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, a jak wiemy dotyczy to 70% osób, które mają diagnozę zaburzenia osobowości z pogranicza !

Uwaga poniżej dane dotyczące wykorzystywań z USA, które w oryginale można przeczytać tutaj i tam podane są wszystkie źródła na podstawie których opracowane te przerażające statystyki.
Dziękujemy Fundacji Darkness to Light za możliwość wykorzystania ich zestawienia.

Statystyki wykorzystań seksualnych dzieci

Czym jest wykorzystanie?

FAKT: Definicja wykorzystania seksualnego dziecka jest szersza niż to się wydaje większości ludzi.
Wykorzystanie seksualne, zwykle traumatyczne przeżycie dla dziecka/ nastolatka, jest przestępstwem, podlegającym karze w wielu społeczeństwach.

Wykorzystanie seksualne dziecka obejmuje:

  • wszelkie czynności seksualne między dorosłymi, a nieletnimi lub między nieletnimi, kiedy jeden ma władzę nad drugim,
  • zmuszanie, przymuszanie lub nakłanianie dziecka do podejmowania jakichkolwiek czynności seksualnych;
  • czynności seksualne bez bezpośredniego kontaktu, takie jak ekshibicjonizm, prezentowanie treści pornograficznych, oglądactwo (voyeuryzm) i komunikowanie się seksualnie przez telefon lub internet

Jak często seksualnie wykorzystywane są dzieci?

FAKT: Nadużywanie seksualne dzieci jest znacznie bardziej rozpowszechnione niż to się wydaje większości ludzi. Wykorzystanie seksualne dzieci jest najprawdopodobniej najbardziej rozpowszechnionym problemem, którego konsekwencje zdrowotne są najbardziej dotkliwe. Około 1 z 10 dzieci doświadczy wykorzystania seksualnego przed 18 rokiem życia. Około 1 z 7 dziewczynek i 1 z 25 chłopców doświadczy wykorzystania seksualnego przed 18 rokiem życia.* W tym roku urodzi się około 400,000* dzieci w Stanach Zjednoczonych, które staną się ofiarami wykorzystania seksualnego, chyba, że coś zrobimy żeby to powstrzymać.
* te statystyki zawierają tylko nadużycia związane z bezpośrednimi kontaktami seksualnymi.

Nie zdajemy sobie sprawy ze skali problemu wykorzystywania seksualnego dzieci

(Darkness to light)

Tylko 38% ofiar ujawnia fakt wykorzystania

FAKT: Zidentyfikowano przypadki wykorzystania seksualnego dzieci, ale nie ma jasnego wytłumaczenia przyczyny.
Liczba zidentyfikowanych incydentów wykorzystania seksualnego dzieci zmniejszyła się o conajmniej o 47% w latach 1993-2005.
FAKT: Nawet przy malejącym wskaźniku wykorzystania seksualnego, społeczeństwo nie jest w pełni świadome znaczenia problemu.
Podstawowym problemem jest to, że około 38% ofiar-dzieci, ujawnia fakt, że były wykorzystane seksualnie.  Część z nich nigdy tego nie ujawnia.
Istnieją również kwestie prywatności dotyczące przypadków molestowania seksualnego dzieci. Na przykład doniesienia policji nie nazywają ofiar, większość mediów przyjmuje politykę, która wyklucza powołanie ofiar.

Najwięcej gwałtów dotyczy osób niepełnoletnich

FAKT: Większość ludzi sądzi, że gwałt dorosłych jest przestępstwem o dużym znaczeniu i nie zdaje sobie sprawy, że dzieci są wiktymizowane w znacznie większym stopniu niż dorośli.
Prawie 70% wszystkich zgłoszonych napaści seksualnych (w tym na osoby dorosłe) przytrafia się dzieciom w wieku 17 lat i poniżej.  Nieletni mają wyższe wskaźniki wiktymizacji na tle seksualnym niż dorośli. W roku 2000, wskaźnik nieletnich w wieku od 12 do 17 był 2.3 razy większy niż dorosłych.
44% gwałtów z z penetracją dotknęło dzieci poniżej 18 roku życia. Ofiary poniżej 12 roku życia stanowiły 15% i kolejne 29% ofiar, były to osoby między 12 a 17 rokiem życia.

Kim są sprawcy wykorzystań seksualnych dzieci ?

FAKT: Ci, którzy wykorzystują seksualnie dzieci wyglądają i zachowują się tak samo jak wszyscy inni.
Są ludźmi, którzy wykorzystali lub wykorzystają seksualnie dzieci w kościołach, szkołach i młodzieżowych ligach sportowych. Sprawcy mogą być sąsiadami, przyjaciółmi i członkami rodzin. Ludzi którzy wykorzystują seksualnie dzieci, można spotkać w rodzinach, szkołach, kościołach, centrach rekreacyjnych, młodzieżowych klubach sportowych i jakichkolwiek innych miejscach gdzie spotyka się dzieci. Co gorsza, osobami, które wykorzystują dzieci mogą być i często są inne dzieci.

90% dzieci zna swojego oprawcę


Około 90% dzieci, które są ofiarami wykorzystania seksualnego znają swojego oprawcę.  Tylko 10% wykorzystanych dzieci, padły ofiarą osoby przez siebie nieznanej.

Często to ktoś z rodziny


Około 30% dzieci wykorzystanych seksualnie, została nadużyta przez członka swojej rodziny. Im młodsza ofiara tym większe prawdopodobieństwo, że oprawcą jest członek rodziny. Wśród oprawców dzieci poniżej 6 roku życia, 50% była członkiem rodziny. Członkowie rodziny stanowili 23% tych, którzy nadużywają dzieci w wieku 12-17. Około 60% dzieci wykorzystanych seksualnie, padły ofiarą osób, którym ufały. Osoby homoseksualne NIE SĄ bardziej skłonne do molestowania seksualnego dzieci niż osoby heteroseksualne.

Nie każdy jest pedofilem

FAKT: Nie każdy, kto wykorzystuje seksualnie dzieci jest pedofilem.
Nadużycia seksualne dzieci są popełniane przez szeroki zakres osób o różnej motywacji. Nie jest możliwe zidentyfikowanie specyficznych charakterystyk, wspólnych dla wszystkich tych którzy wykorzystują dzieci.
Skazani przestępcy mają tendencję do wykorzystywania w czasie stresu i wykorzystują później niż pedofilni przestępcy. Ta grupa (zastępcze czyny pedofilne) ma również mniej ofiar (często w rodzinie), i ogólnie preferują dorosłych partnerów. Pedofilni przestępcy często zaczynają wykorzystywać w młodym wieku, i często mają dużą liczbę ofiar (często z poza rodziny). 70% przestępców seksualnych dzieci ma od 1 do 9 ofiar, podczas gdy 20% ma od 10 do 40 ofiar.

inne dzieci też wykorzystują

FAKT: 40% dzieci, które są wykorzystywane seksualnie, są wykorzystywane przez starsze lub silniejsze dzieci.
Im młodsza jest ofiara tym bardziej prawdopodobne, że sprawcą jest osoba nieletnia. Osoby nieletnie są przestępcami 43% dzieci poniżej 6 roku życia. Wśród tych przestępców 14% ma poniżej 12 lat.
Nieletni, którzy popełnili przestępstwa na tle seksualnym wobec innych dzieci, są skłonni znacznie częściej niż dorośli przestępcy, do nadużyć w grupach, w szkole, mają więcej ofiar płci męskiej, młodsze ofiary.
Liczba młodych przestępców seksualnych zwraca uwagę policji; gwałtownie rośnie w wieku 12 lat, i jest ‚’’płaska’’ po 14 roku życia. Wczesna adolescencja jest szczytowym wiekiem przestępców seksualnych na młodszych dzieciach. Mała liczba nieletnich przestępców – 1 na 8 – jest w wieku poniżej 12 lat. Dziewczynki stanowią 7% nieletnich, którzy popełniają przestępstwa na tle seksualnym.

Większość nastoletnich przestępców nie staje się dorosłymi drapieżnikami

FAKT: Większość nastoletnich przestępców seksualnych nie jest ‚’’seksualnymi drapieżnikami’’ i nie stanie się dorosłymi przestępcami.
Większość młodocianych przestępców seksualnych nie spełnia kryteria pedofilii i nie kontynuuje wykazywania seksualnie ‚’’drapieżnych’’ zachowań.
Nastoletni przestępcy seksualni lepiej reagują na leczenie niż dorośli. Nie wydaje się, aby ich zachowania były kontynuowane w dorosłości, szczególnie kiedy mają zapewnione odpowiednie leczenie.

czynniki ryzyka, konsekwencje

W jakich okolicznościach dochodzi do wykorzystania seksualnego dzieci?

FAKT: Do wykorzystania seksualnego dzieci często dochodzi w specyficznych, często zaskakujących okolicznościach. Dobrze jest wiedzieć jakie to okoliczności, dzięki temu, możemy uniknąć wykorzystania seksualnego.
81% wypadków wykorzystania seksualnego dzieci we wszystkich grupach wiekowych występuje w sytuacjach jednego sprawcy/jednego dziecka. Dzieci od 6 do 11 roku życia są najczęściej (23%) wykorzystane w warunkach wielu ofiar.
Większość przypadków molestowania seksualnego dzieci ma miejsce w ich domu lub sprawcy – 84% dzieci poniżej 12 roku życia i 71% dzieci między 12 a 17 rokiem życia.
Do ataków seksualnych na dzieciach najczęściej dochodzi między godziną 8:00 a 12:00 w południe oraz między 15:00 a 16:00. Na starszych dzieciach, w wieku pomiędzy 12 a 17, szczytem ich wykorzystania są późne godziny wieczorne. 1 z 7 przypadków wykorzystania seksualnego popełnionego przez nieletnich ma miejsce w dniu szkolnym, po zajęciach między godziną 15:00 a 19:00, ze szczytem w godzinach 15:00 -16:00.

Wykorzystywanie w internecie, niewielkie choć istotne

FAKT: Komercyjne wykorzystanie seksualne i przestępstwa seksualne w internecie są niewielką, mimo to znaczącą częścią problemu. Aresztowania w sprawach dotyczących młodocianych ofiar przestępstw w sieci w 2006 roku, stanowiło 1.2% wszystkich przestępstw seksualnych. Dokonano 615 aresztowań za sprawy internetowe vs. 49,345 aresztowań za wszystkie przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom.

Gwałt przez internet


9% wszystkich, od 10 do 17 roku życia otrzymuje niechciane, seksualne zaproszenia gdy jest w sieci. W ciągu jednego roku, 1 z 25 młodych osób było seksualnie nagabywanych w sieci, gdzie naganiacz usiłował nawiązać kontakt poza siecią.  23% wszystkich 10-17 latków doświadczyło niechcianego narażenia na pornografię.  Wykorzystanie seksualne dzieci sprawia, że dzieci są bardziej narażone na kolejne wykorzystania. Ponad 90% dzieci, które doświadczyły komercyjnego wykorzystania seksualnego, były wykorzystane w przeszłości.  Około 75% ofiar dziecięcej pornografii, jest fotografowana gdy jest w domu. Rodzice są często za to odpowiedzialni.

Przestępcy „przyjaźnią” się z ofiarą/rodziną: grooming

FAKT: Przestępcy często tworzą relacje z potencjalnymi ofiarami i ich rodzinami przed nadużyciem. Zjawisko to nazywane jest ’’grooming’’.
Grooming jest procesem, w którym sprawca łagodnie wciąga w relację seksualną i utrzymuje ten związek w tajemnicy. W tym samym czasie, może pełnić jakąś rolę w rodzinie swojej ofiary, która sprawia, że cieszy się zaufaniem i jest ceniony.

Zachowania charakteryzujące grooming to:

  • Poświęcanie szczególnej uwagi, wspólne wychodzenie, dawanie prezentów
  • Izolowanie dziecka od innych
  • Spełnianie niezaspokojonych potrzeb dziecka
  • Spełnianie potrzeb i ról w rodzinie
  • Traktowanie dziecka jako starszego niż jest
  • Stopniowe przekraczanie fizycznych granic, które stają się coraz bardziej intymne/seksualne
  • Wykorzystywanie tajemnicy, winy i gróźb w celu utrzymania kontroli

Townsend, C. & Rheingold, A.A. (2013). Estimating a child sexual abuse prevalence rate for practitioners: A review of child sexual abuse prevalence studies. Charleston, S.C., Darkness to Light. Retrieved from www.D2L.org/1in10.

Anita Kręgielewska
Anita Kręgielewska

Jestem psychologiem, terapeutką DBT, prezesem Fundacji BPD. Interesuję się zaburzeniami osobowości, szczególnie zaburzeniem borderline oraz narcystycznym, zależnym i histrionicznym, a także seksualnością człowieka (w tym jej patologią).

Artykuły: 29