Maszyna do pisania i zamek z papieru.

Fantazje Seksualne a Osobowość

Czy fantazje seksualne zależą od osobowości ?

pamiętacie mój artykuł o fantazjach seksualnych?

Obiecałam, że opublikuję, drugą część, czyli wnioski z badania, jakie przeprowadziłam, a dokładnie zależność między fantazjowaniem, a osobowością.

Do diagnozy struktury osobowości zastosowałam
Kwestionariusz Stylów Zachowania, pytania kwestionariusza tworzą 10 skal, na które składają się:

Osobowość Paranoiczna , Osobowość Schizoidalna , Osobowość Schizotypowa, Osobowość Antyspołeczna, Osobowość Borderline, Osobowość Histrioniczna, Osobowość Narcystyczna, Osobowość Lękliwa, Osobowość Zależna, Osobowość Anankastyczna (Obsesyjno-Kompulsyjna).

Do badania fantazji używałam kwestionariusza Sekrety Fantazji Seksualnych G. Wilsona- pozwala badać treść fantazji seksualnych. Zawiera on 40 określeń opisujących fantazję seksualną. Osoba badana ma za zadanie zaznaczenie, jak często pojawia się u niej dana fantazja na skali od 0 (nigdy) do 5 (regularnie). Pytania są podzielone na 4 grupy (kategorie fantazji):

 1. Zażyłość (intymność), przykładowe pytanie “Masz stosunek seksualny z ukochaną osobą”.
 2. Poszukiwanie wrażeń, przykładowe pytanie “Uprawiasz seks z osobą innej rasy”.
 3. Seks bezosobowy, przykładowe pytanie “Kochasz się z kim popadnie”.
 4. Sadomasochizm, przykładowe pytanie “W czasie pieszczot stosujesz/doznajesz klapsów lub biczowania”.

Badanie dotyczące fantazji seksualnych

Celem przeprowadzonego badania była próba wyjaśnienia, czy struktura osobowości jest czynnikiem mającym związek z fantazjami seksualnymi.
Postawione przeze mnie pytanie badawcze:

 • Czy przedstawiciele poszczególnych struktur osobowości różnią się pod względem fantazji seksualnych?

W badaniu wzięły udział zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Przeprowadzone analizy wykazały, że osoby z organizacją osobowości typu schizotypowa oraz borderline, osiągają wyniki istotnie wyższe na skali poszukiwanie wrażeń. To znaczy, im wyższe natężenie cech osobowości borderline lub schizotypowej tym częściej pojawiają się fantazje o poszukiwaniu wrażeń. O ile wydaje się być jasne, że osoby borderline mają stałą potrzebę przebywania z innymi ludźmi oraz skłonności do ryzykownych zachowań, to wynik osób schizotypowych wydaje się być kontrowersyjny. Z uwagi na to, że osoby te mają ubogie kontakty społeczne, a raczej go unikają i najlepiej czują się w osamotnieniu, fantazje o wymianie partnerów bądź uczestnictwie w orgii wydają się być zaskakujące. Może ma to związek z ich niezwykłą sferą przeżyć, a także magicznym myśleniem i iluzjami dotyczącymi własnego ciała?

Kolejnym istotnym, a zarazem interesującym wynikiem przeprowadzonego badania jest związek pomiędzy fantazjami o seksie bezosobowym, a osobowością borderline, lękliwą oraz zależną. Im wyższe natężenie cech osobowości borderline, lękliwej, zależnej tym więcej fantazji o seksie bezosobowym. Jak już wspomniałam wcześniej, osoby borderline ciągle poszukują nowych doznań, mają również skłonności do uzależnień oraz angażowania się w destrukcyjne związki. Stąd fantazje o używaniu różnych gadżetów, by się podniecić bądź oglądanie nieprzyzwoitych obrazków wydają się być mało zaskakujące.

Osoby lękliwe/unikające, charakteryzują się wysokim poziomem lęku, obawą bycia zauważonym stąd ich potrzeba bycia samemu. Nie znaczy to jednak, że osoby te nie mają potrzeby bliskości, miłości i nie czują się samotne. Być może dlatego fantazje o używaniu wibratora, czy oglądaniu pornografii nie są dla nich tak zagrażające, bo nie tu ryzyka odrzucenia przez drugą osobę.

Osoby zależne mają nieustającą potrzebę kontaktu z innymi, ich fizycznej obecności gdyż nie potrafią być same. Dlatego też uważam, że występująca korelacja z fantazjami o seksie bezosobowym jest zaskakująca. Być może wynika to z faktu, że osoby te mają problem z podejmowaniem samodzielnych decyzji, zapewne również w sypialni. Nie werbalizują bądź też nie zdają sobie sprawy ze swoich ukrytych potrzeb, dlatego też fantazjują o podniecaniu się za pomocą przedmiotów, bądź też w ten sposób kompensują aktualny, fizyczny brak partnera. Możliwe jest też, że za pomocą fantazji czują się bardziej niezależne, mają poczucie sprawstwa oraz wyłączną kontrolę nad ich treścią.

Analiza wyników wykazała, że istnieje związek dodatni pomiędzy wynikiem ogólnym fantazji seksualnych, a natężeniem cech osobowości borderline oraz zależnej. Osoby cierpiące na BPD stale przeżywają wiele silnych, nieprzyjemnych, emocji:  lęk, przygnębienie, czy bezradność, może dlatego uciekają w świat fantazji ? Próbują ukoić swoje negatywne emocje. Fantazje byłyby więc nieszkodliwą metodą regulowania emocji.

Osoby zależne za pomocą fantazji mogą wizualizować swoje potrzeby, bądź to czego im brakuje, a nigdy nie powiedzą o tym głośno.

Fantazje seksualne u mężczyzn i fantazje kobiet

Ze względu na niewielką liczbę wyników istotnych statystycznie, przeprowadziłam dalsze analizy mające na celu sprawdzenie, czy płeć wpływa na fantazje seksualne.
Okazało się, że kobiety istotnie częściej niż mężczyźni fantazjują o zażyłości/intymności. Wynik ten potwierdza jedynie tezę, że kobiety mają większą potrzebę budowania relacji z partnerem opartej na bliskości, zaufaniu i wzajemności. Przejawia się to pod postacią ich romantycznych fantazji erotycznych, w których to na przykład namiętnie całują swojego partnera.
Kolejnym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest to, że kobiety istotnie częściej niż mężczyźni wykazują fantazje sadomasochistyczne oraz że w ogóle częściej fantazjują. Można to różnie tłumaczyć, być może, kiedy mężczyzna wybiera pornografię, kobieta woli fantazjować ?Może kobiety ogólnie są bardziej marzycielskie ? Może kobiety mają większą wyobraźnię erotyczną (choć według niektórych badań, to mężczyźni mają bardziej rozbudowane i szczegółowe fantazje niż kobiety).

Alicja Długołęcka tłumaczy fantazje sadomasochistyczne u kobiet faktem, że ten element pojawiał się oraz nadal pojawia w literaturze kobiecej. Joseph W. Critelli i Jenny M. Bivona z North Texas University zapytali 355 amerykańskich studentek, jak często fantazjują o byciu zdominowaną, zniewoloną lub zgwałconą. Aż 62% przyznało, że co najmniej raz miało taką fantazję.
Co ciekawe, fantazje te pojawiają się częściej w społeczeństwach konserwatywnych. Z badań wynika, że o gwałcie fantazjuje co trzecia Polka, a co piąta Francuska. Tłumaczy się to tak zwanym zwolnieniem od odpowiedzialności, że to wyrządził ktoś i kobieta nie może być za to odpowiedzialna.
Jednak w obliczu wszechobecnego molestowania i nadużyć seksualnych wobec kobiet, muszę tutaj podkreślić, że fantazja to nie to samo co pragnienie !!! Choćby co 10 heteroseksualny mężczyzna (wdł. badań ankietowych) fantazjuje o seksie oralnym z drugim mężczyzną, nie oznacz to jednak, że pragnie faktycznie to zrobić. Fantazja to nie to samo, co rzeczywistość !

1. Wnioski z mojego badania:

 • Przedstawiciele różnych struktur osobowości różnili się pod względem fantazji seksualnych;
 • W grupie badanych osób poziom natężenia cech osobowości borderline, lękliwej oraz zależnej pozytywnie korelował z częstością fantazji o poszukiwaniu wrażeń;
 • Wśród osób badanych ujawnił się pozytywny związek między nasileniem cech borderline, lękliwej, zależnej a fantazjami o seksie bezosobowym;
 • W badanej próbie wykazano korelację dodatnią między natężeniem cech osobowości borderline i zależnej a częstością fantazjowania w ogóle;
 • Grupa kobiet częściej niż grupa mężczyzn fantazjowała o zażyłości/intymności;
 • W grupie kobiet wykazano, że mają one częściej fantazje sadomasochistyczne niż grupa mężczyzn;
 • Grupa kobiet częściej niż grupa mężczyzn mają uogólnione fantazje seksualne.

UWAGA, fantazjowanie nie ma nic wspólnego z promiskuityzmem, tutaj chodzi O MYŚLI, pamiętajmy fantazje to nie rzeczywistość !

na temat seksualności u osób z borderline, możecie przeczytać tutaj.

Anita Kręgielewska
Anita Kręgielewska

Jestem psychologiem, terapeutką DBT, prezesem Fundacji BPD. Interesuję się zaburzeniami osobowości, szczególnie zaburzeniem borderline oraz narcystycznym, zależnym i histrionicznym, a także seksualnością człowieka (w tym jej patologią).

Artykuły: 29