Maszyna do pisania i zamek z papieru.

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Millon: Osobowość Histrioniczna

Ten artykuł jest bardziej zrozumiały po przeczytaniu wprowadzania do teorii Millona, którą za zgodą przetłumaczyła, nasza nowa autorka Anita Kręgielewska. Będą dalsze odcinki, opisy wszystkich podtypów osobowości, które wyróżnił Millon.

Poziom Behawioralny

(F) Ekspresja: dramatyczna (np. nadreaktywna, lotna, prowokacyjna, angażująca, a także nietolerująca bezczynności, wynika to z impulsywności, reagująca bardzo emocjonalnie i teatralnie; opisuje skłonności do chwilowych uniesień, przelotnych przygód oraz krótkowzrocznego hedonizmu);
(F) Interpersonalnie: poszukiwanie uwagi innych (np. aktywne zabieganie o pochwały oraz manipulacja innymi w celu uzyskania akceptacji, potwierdzenia; wymagający, zalotny, próżny, uwodzicielsko ekshibicjonistyczny szczególnie, gdy chce być w centrum uwagi);

Poziom Fenomenologiczny

(F) Poznawczo: lekkomyślność (np. unika autorefleksji, jest zbyt podatny na sugestie innych, przywiązuje wagę do chwilowych, ulotnych zdarzeń, posługuje się impresjonistycznymi ogólnikami; słabo integruje doświadczenia, stąd niekonsekwentne wyciąganie wniosków i uczenie się, oraz mało refleksyjne osądy);

(S) Obraz siebie (JA): towarzyski (np. postrzega siebie, jako osobę kontaktową, fascynującą i uroczą; cieszy ją wizerunek osoby przyciągającej nowe znajomości, dzięki swojemu wyglądowi zewnętrznemu oraz życiu, które jest ,,zalatane’’ i zorientowane na przyjemności;

(S) Treści Intrapsychiczne: powierzchowne (np. zinternalizowane reprezentacje składają się głównie z powierzchownych wspomnień ostatnich relacji, przypadkowych zbiorów przemijających i posegregowanych fascynacji i konfliktów, a także nieistotnych popędów i mechanizmów);

Poziom Intrapsychiczny

(F) Intrapsychiczna dynamika: dysocjacja (np. regularnie zmienia i dekomponuje auto-reprezentacje do tworzenia nowych, atrakcyjnych społecznie, zmienia wizerunek; angażuje się w rozpraszające siebie działalności, aby uniknąć refleksji i integracji nieprzyjemnych myśli i emocji);

(S) Intrapsychiczna architektura: chaotyczna  (np. istnieje luźno powiązana i niedbale zjednoczona struktura morfologiczna, w której procesy wewnętrznej regulacji i kontroli są rozproszone i niezintegrowane, z doraźnymi metodami ograniczania impulsów, koordynowania obrony i rozwiązywania konfliktów. Prowadzi to do mechanizmów obronnych, które z konieczności muszą być ,,szerokie, muszą pozamiatać”, by utrzymać stabilność i spójność psychiczną, jeśli się to uda, prowadzi do dalszej izolacji i rozłączenia myśli, uczuć i działań);

Poziom Biofizyczny

(S) Nastrój/temperament: zmienny  (np. prezentuje szybko zmieniające się, płytkie emocje; jest żywy, plastyczny, gwałtowny i wykazuje tendencje do szybkiego objawu entuzjazmu, pobudzenia, a także znudzenia i złości).

Anita Kręgielewska
Anita Kręgielewska

Jestem psychologiem, terapeutką DBT, prezesem Fundacji BPD. Interesuję się zaburzeniami osobowości, szczególnie zaburzeniem borderline oraz narcystycznym, zależnym i histrionicznym, a także seksualnością człowieka (w tym jej patologią).

Artykuły: 29