Maszyna do pisania i zamek z papieru.

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Teoria Millona: Osobowość Towarzyska, Osobowość Narcystyczna

Ten artykuł jest bardziej zrozumiały po przeczytaniu wprowadzania do teorii Millona, którą za zgodą przetłumaczyła Anita Kręgielewska. Mimo, że nie ze wszystkim się zgadzam w tej teorii, to warto przyjrzeć się różnym zaburzeniom osobowości. Jest jest ich znacznie więcej niż borderline, a czasami, mam wrażenie, wiele osób jest wrzucanych do jednej szufladki. A przecież każde z tych zaburzeń leczy się inaczej, inne są rokowania i metody pomocy.

Poziom behawioralny

(F) Ekspresja: wyraziście wyniosły (np. działa w sposób arogancki, butny, pompatyczny i pogardliwy, łamiąc konwencjonalne zasady wspólnego życia społecznego, traktuje je, jako naiwne lub nieodpowiednie dla siebie; lekceważy osobistą uczciwość wobec innych;

(F) Interpersonalnie: groźny (np. czuje się uprawniony, jest nieempatyczny i oczekuje specjalnych względów nie biorąc pod uwagę wzajemnych obowiązków; bezwstydnie wykorzystuje innych do potwierdzenia siebie i zaspokajania swoich potrzeb);

Poziom fenomenologiczny

(F) Poznawczo: ekspansywny (np. ma niezdyscyplinowaną wyobraźnię, wykazuje zaabsorbowanie niedojrzałymi, samo wielbiącymi fantazjami sukcesu, piękna i miłości; w minimalnym stopniu zajmuje się obiektywną rzeczywistością, ma swobodne podejście do faktów, często kłamie, by utrzymać swoją auto-iluzję);
(S) Obraz Siebie (JA): podziwia obraz samego siebie (np. uważa się za zasłużonego, specjalnego, jeżeli nie unikalnego, zasługującego na wielki podziw, działa w imponujący i pewny siebie sposób, często bez współmiernych osiągnięć; ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości, pomimo postrzegania przez innych, jako nieuprzejmy, arogancki i egoistyczny);
(S) Treści Intrapsychiczne: wymyślone (np. zinternalizowane reprezentacje składają się znacznie bardziej niż zwykle z iluzorycznych treści, zmieniając wspomnienia z poprzednich związków; niedopuszczalne popędy i konflikty są łatwo przekształcane (gdy zajdzie taka potrzeba), podobnie jak inne, często symulowane i pretensjonalne).

Poziom Intrapsychiczny

(F) Intrapsychiczna dynamika: racjonalizacja (np. sam się okłamuje, z łatwością obmyśla wiarygodne powody uzasadniające egocentryczne i społecznie nieuprzejme zachowania; znajduje wymówki, aby przedstawić siebie w jak najlepszym świetle pomimo ewidentnych wad lub niepowodzeń;
(S) Intrapsychiczna architektura: nieautentyczna (np. morfologiczne strategie radzenia sobie i strategie obronne wydają się być słabe i przezroczyste, sprawiają wrażenie bardziej konkretnie i dynamicznie zorganizowanych niż są w rzeczywistości, regulują one impulsy tylko marginalnie, kierują potrzeby przy minimalnej powściągliwości i tworzą wewnętrzny świat, w którym konflikty są odrzucane, porażki szybko łagodzone, a duma z samego siebie wciąż potwierdzana);

Poziom biofizyczny

(S) Nastrój/temperament: niefrasobliwy (np. przejawia ogólną nonszalancję, niewzruszoność i udawany spokój; wydaje się być chłodny lub żywiołowo optymistyczny, z wyjątkiem, kiedy narcystyczna pewność siebie jest poruszona, wtedy ujawniany jest gniew, wstyd lub pustka).

Anita Kręgielewska
Anita Kręgielewska

Jestem psychologiem, terapeutką DBT, prezesem Fundacji BPD. Interesuję się zaburzeniami osobowości, szczególnie zaburzeniem borderline oraz narcystycznym, zależnym i histrionicznym, a także seksualnością człowieka (w tym jej patologią).

Artykuły: 29