Maszyna do pisania i zamek z papieru.

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Emocje i ciąża

Emocje, które przeżywa kobieta w czasie trwania ciąży są zagadnieniem istotnym z punktu widzenia zarówno dobrostanu samej kobiety, jak i jej nienarodzonego dziecka. Jak pokazują badania, wpływają zarówno na przebieg ciąży, jak i później na stan noworodka, a nawet na dzieciństwo.

Badania na temat emocji i ciąży

Badacze podkreślają, że emocje człowieka, poprzez aktywność autonomicznego układu nerwowego, wywierają wpływ na stan narządów wewnętrznych. Wielokrotnie przeprowadzane badania potwierdzają, że kobiety ujawniające takie emocje jak lęk, czy smutek, znacznie ciężej – pod względem fizycznym- przechodziły czas ciąży. Można tu wymienić takie dolegliwości jak: większe niż przeciętne nasilenie nudności i wymiotów, częściej występujące powikłania ciążowe i niepowodzenia położnicze. Częściej też, niż  w przypadku kobiet radośnie oczekujących narodzin, dochodziło do wad wrodzonych dzieci.

Najnowsze badania potwierdzają związek stanu emocjonalnego ciężarnej z przebiegiem ciąży, a także z występowaniem zaburzeń rozwoju dziecka, przy czym szczególną rolę przypisuje się tu poziomowi stresu i niepokojom. Wysoki poziom niepokoju w 32 tygodniu ciąży współwystępował z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci 4- letnich obojga płci, a także – w przypadku chłopców- sprzyjał nadpobudliwości psychoruchowej.

Trymestry ciąży i wzory emocji

Okres ciąży to czas sprzyjający labilności emocjonalnej. Odpowiedzialne są za to hormony, a także procesy poznawcze i towarzyszące im próby dostosowywania się do nowej roli i przewartościowywania swojego życia. Za niepokój jaki towarzyszy ciężarnej z pewnością po części odpowiedzialny jest estrogen – który w drugim i trzecim trymestrze przewyższa poziom progesteronu, co z kolei może prowadzić do stanów lękowych.

Ciężarnej często towarzyszy lęk i niepokój związany przede wszystkim z przebiegiem ciąży i porodu, a także stany depresyjne, wynikające z niepewności co do wywiązania się z roli matki. Jak pokazały badania, te negatywne stany emocjonalne występowały rzadziej u kobiet o dojrzałej osobowości i adekwatnej samoocenie, mającej wsparcie najbliższych.

Jak pokazują wyniki badań- u większości badanych stan emocjonalny ulega poprawie po narodzinach dziecka, a zmianę tę szczególnie odczuwają kobiety o silnym lęku przed porodem.

W większości badań stwierdzono występowanie negatywnych stanów emocjonalnych u ciężarnych. Ciąża uświadamia przecież wiele przyszłych trudności i kłopotów. Może być jednak równocześnie radosnym stanem oczekiwania i obserwowania nienarodzonego dziecka. Emocje te mieszają się, choć na rozwój negatywnych dodatkowo wpływ mają: ciąża nieplanowana, odrzucenie przez rodzinę, czy brak wsparcia u partnera.

Jestem w ciąży i źle się czuję

Jeśli uważasz, że negatywnych emocji jest trochę za dużo, możesz zacząć naukę regulacji emocji będąc w ciąży – po porodzie może nie być na to czasu (w pierwszym okresie). W dodatku np oddech przeponowy przyda Ci się przy porodzie. Skorzystaj z metod opisanych na blogu, albo poproś o pomoc psychologa.

Jednak pamiętaj, traktuj siebie, jak swojego przyjaciela, jeśli nie dajesz rady ze swoimi emocjami, to przynajmniej nie krytykuj siebie za to. Bycie smutną to jedno, ale dokładanie sobie poczucia winy z powodu tego, że w ogóle smutek odczuwam znacznie pogorszy twoje samopoczucie.

Magda Augustyniak
Magda Augustyniak

Jestem psychologiem w zakres moich zainteresowań wchodzi psychologia emocji i motywacji.

Artykuły: 20