Maszyna do pisania i zamek z papieru.

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Teoria Millona: Osobowość Kapryśna, Osobowość Borderline

Chciałabym przypomnieć o warsztacie DBT dla profesjonalistów, który odbędzie się 30.10 w Poznaniu.

Ten artykuł jest bardziej zrozumiały po przeczytaniu wprowadzania do teorii Millona, którą za zgodą przetłumaczyła, nasza nowa autorka Anita Kręgielewska.

spektrum-zaburzenie-osobowosci-borderline-styl-osobowosci-kaprysny-zaburzenie-osobowosci-z-pogranicza-teoria-millona

Poziom Behawioralny

(F) Ekspresja: wyraziście spazmatyczna (np. chaotyczny poziom energii wyraża się w nagłych, nieprzewidzianych i impulsywnych wybuchach; nagłe, endogenne zmiany w stanie popędów i kontrolach hamujących; nie tylko miejsca aktywacji i równowagi emocjonalnej są w ciągłym zagrożeniu, ale angażują się w nawracające zachowania samobójcze lub samookaleczeniowe);
(F) Interpersonalnie: paradoksalność interpersonalna (np. choć potrzebuje uwagi i uczucia jest nieprzewidywalny, „manipulujący„, niestabilny, często wywołujący odrzucenie zamiast wsparcia; nerwowo reaguje na obawy przed odrzuceniem i izolacją, często złością i różnymi autodestrukcyjnymi sposobami.

Poziom Fenomenologiczny

(F) Poznawczo: kapryśny (np. doświadczenia szybko się zmieniają, wahają się, ma opozycyjne poglądy i przemyślenia dotyczące wcześniejszych zdarzeń, jak również kontrastujące emocje i sprzeczne myśli wobec siebie i innych, a zwłaszcza miłości, gniewu i poczucia winy; swoim zachowaniem wywołuje niezdecydowane i sprzeczne reakcje u innych, tworząc z kolei sprzeczne i mylące (społeczne) informacje zwrotne;
(S) Obraz siebie (JA): niepewny  (np. doświadcza niejasności dot. swojej niedojrzałości, mgliste lub chwiejne poczucie tożsamości często z leżącego u podstaw poczucia pustki; stara się odkupić swoje czyny i zmieniającą się autoprezentację za pomocą wyrażania skruchy i samorepresyjnym zachowaniom);
(S) Treści Intrapsychiczne: niezgodne (np. zinternalizowane reprezentacje są cząstkowe i doraźnie dopracowane, ciągle przerywane w procesie uczenia się, co skutkuje w sprzecznych wspomnieniach, niespójności postaw i w sprzeczności potrzeb, przeciwstawnych emocjach, niekonsekwentnych impulsach i ścierających się strategiach redukcji konfliktów);

Poziom Intrapsychiczny

(F) Intrapsychiczna dynamika: regresja (np. pod wpływem stresu, cofa się do wypracowanych wcześniej poziomów tolerancji lęku, kontroli impulsów i adaptacji społecznej; młodzież nie jest w stanie poradzić sobie z wymaganiami dorosłych i konfliktów, co przejawia się w niedojrzałych, a także infantylnych zachowaniach);
(S) Intrapsychiczna architektura: rozszczepiona (np. wewnętrzne struktury występują w wyraźnie pogrupowanej i skonfliktowanej konfiguracji, w której zdecydowany jest brak spójności i zgodności wśród elementów, poziomy świadomości często zmieniają się, co prowadzi do gwałtownego przekraczania granic, które zwykle oddzielają kontrastujące spostrzeżenia, wspomnienia, afekty, każdy z nich prowadzi do okresowych podziałów (schizm), które ograniczają psychiczny porządek i spójność, często prowadząc do przemijających, związanych ze stresem epizodów psychotycznych);

Poziom biofizyczny

(S) Nastrój/temperament: labilny (np. nie przyznaje niestabilnego poziomu nastroju z rzeczywistością zewnętrzną; jest widoczna, jako zmiana od normalności, przez depresji, do ekscytacji lub ma okresy przygnębienia i apatii, przeplatane epizodami nieuzasadnionego i intensywnego gniewu jaki i krótkimi okresami niepokoju lub euforii).

Anita Kręgielewska
Anita Kręgielewska

Jestem psychologiem, terapeutką DBT, prezesem Fundacji BPD. Interesuję się zaburzeniami osobowości, szczególnie zaburzeniem borderline oraz narcystycznym, zależnym i histrionicznym, a także seksualnością człowieka (w tym jej patologią).

Artykuły: 29