Maszyna do pisania i zamek z papieru.

Psychopaci, Toksyczne Związki i Jego konsekwencje

To jest nowy artykuł na temat toksycznych związków, tłumaczenie, Zuzanna Kalinowska

oryginalny artykuł,  Autor: Dr. Asa Don Brown, strona: asadonbrown.com

 

Toksyczne związki

 

Bycie świadomym efektów dysfunkcyjnych związków

 

Toksyczna relacja to każda ta, która jest niekorzystna dla ciebie lub innych.
Wszystkie relacje, zdrowe czy nie, najczęściej powstają na fundamencie wzajemnego podziwu i szacunku, ale z czasem i tak mogą stać się „niezdrowe”. To „trująca” atmosfera jest tym, co odróżnia złą i problematyczną relację od toksycznego związku. Toksyczna relacja może powstrzymywać nas przed produktywnym i zdrowym życiem.
Toksyczne związki mogą być powodowane tym, że osoby w relacji mają różne, przeciwstawne typy osobowości,  a toksyczność wynika z niedopasowania partnerów. W niektórych przypadkach, trudno winić konkretną osobę o wprowadzenie toksyczności do związku, problem tkwi bowiem w nieumiejętności bycia blisko, stawiania zdrowych granic, rozmowy i komunikacji.
Nie wszystkie toksyczne związki są spowodowane niedopasowaniem partnerami. Tu nie zawsze potrzeba dwojga, jak w tangu. Czasami, niezdrowa jednostka stawia sobie za cel realizowanie własnych potrzeb i nagradzanie się, przedkładając to tym samym nad potrzeby innych. Jest to równia pochyła dla związku. Osoby, które poświęcają dobro innych, dążą do emocjonalnego i psychicznego wyczerpania partnerów, usuwając z drogi wszystko, co możliwe, aby osiągnąć swój zysk. Takie jednostki mają manipulacyjny styl, często wciągają w konflikty osoby trzecie i działają w taki sposób, aby relacja, w której się znajdują, była przez nich postrzegana jako korzystna.
Ludzie, którzy są toksyczni w związku, rzadko zdają sobie z tego sprawę. Są na ogół zbyt zaabsorbowani sobą, zajęci własnymi emocjami, zainteresowaniami, potrzebami i celami, aby być świadomymi, że inni też je mają.
Toksyczne związki są:

 • Niesprzyjające – w toksycznych relacjach brak jest zgodności i emocjonalnego wsparcia.
 • Niezdrowe – relacje te są niezbalansowane, niesprzyjające i nieuświadomione.
 • Szkodliwe – charakteryzują się brakiem moralnych, etycznych i wspierających zasad.
 • Niszczycielskie – szkodliwość toksycznych związków nie polega tylko na tym, że są nieprzyjemne, ale także dlatego, że są trujące – prowadzą do emocjonalnej, psychicznej, a nawet fizycznej śmierci.
 • Niebezpieczne – toksyczne relacje nie sprzyjają życiu, ponieważ najczęściej koncentrują się wokół bardzo ryzykownych  zachowaniach, emocjach i rezultatach.
 • Trujące – kiedy toksyczny związek staje się trujący, zaatakowana zostaje natura zaangażowanych osób. Często zdarza się, że taka trucizna okazuje się złośliwa i niezwykle bolesna także dla innych, którzy mają styczność z danym związkiem.
 • Śmiertelne – Niestety, toksyczne związki mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Doprowadzają do ​​celowego krzywdzenia siebie i innych.
 • Krzywdzące – Toksyczne zachowania w relacji cechują się złośliwością, przebiegłością, niemoralnością, spiskowaniem, włączaniem w konflikty osoby trzecie i niechęciom kierowania się potrzebami lub dobrem innych.

 

Psychopatia i  inne typy toksycznych osobowości

 

Nie wszystkie osoby, które są toksyczne to psychopaci. Natomiast osoby z takim zaburzeniem osobowości miewają największy wpływ na jakość relacji: “Psychopaci są bardzo skuteczni w maskowaniu się przed tymi, których chcą manipulować lub oszukiwać” (Babiak and Hare 2007). Psychopaci to ludzie cierpiący na przewlekłe zaburzenie psychiczne. Osoby te są często impulsywne, imponujące innym, ekstrawaganckie, olśniewające, szarmanckie i nierzadko pretensjonalne.

Takie osoby rzadko zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób wpływają na ludzi. Psychopaci często mają zawyżone poczucie własnej wartości i nierealistyczne oczekiwania wobec innych. Do cech psychopaty zaliczają się: powierzchowność, wyniosłość, podstępność, samolubność, samozadowolenie, opanowanie, zarozumiałość, egocentryzm i egoizm.
W większości przypadków psychopaci są narcystyczni i przejawiają zachowania o charakterze antyspołecznym.
Psychopaci rzadko są świadomi swoich uczuć, stanów emocjonalnych i potrzeb psychologicznych. Są to jednostki, którym brakuje wglądu oraz empatii dla siebie, jak i innych. Rzadko zdarza się, by psychopata przyznał się do błędu lub do osobistej odpowiedzialności. Psychopaci są jednostkami, które pragną podziwu, uwagi i akceptacji innych, ale nigdy nie ujawnią się ze swoją potrzebą aprobaty. Istotne jest, aby psychopaci podejmowali psychoterapię i leczenie psychiatryczne.

Dlaczego ktoś świadomie chciałby zaprzyjaźnić się z osobami o antyspołecznym, psychopatycznym typie osobowości? McCoy wyjaśnia: “Łatwo się nimi zachwycić. Są mistrzami wśród manipulatorów “(McCoy 2006, 107). Psychopaci są niezwykle skupieni na swoim wyglądzie i tym, jak prezentują się przed innymi. Jeśli psychopata uzna, że ​został odebrany w sposób inny niż zamierzał, zrobi wszystko, aby zmienić swój wizerunek. Ważne jednak, aby pamiętać, że osoby psychopatyczne są jak każdy inny; one również zasługują na prawo do przyjaźni, kochania i docenienia. Jeśli osoba psychopatyczna poddaje się psychoterapii, jest w stanie uzyskać kontrolę nad własnym, odbiegającym od normy zachowaniem, co pozwala jej prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie.

 

Toksyczne związki

 

Toksyczne związki nie zawsze składają się z psychopatów lub osób z zaburzeniami psychologicznymi lub ich symptomami. Toksyczne związki mogą składać się z dobrych ludzi o złych lub trudnych relacjach. Co ważne, związki toksyczne mogą powstawać w wyniku trudnych wyborów, złych decyzji i niewłaściwych zwrotów w życiu. Toksyczne związki są jak dobry makaron, który został rozgotowany. Rozgotowany makaron początkowo był jadalny, może nawet smaczny, ale z czasem, wraz z gotowaniem, dobry, nadający się do zjedzenia makaron stanie się ledwie znośny lub niemożliwy do spożycia.

 

Skąd wiadomo, że jest się w toksycznym związku?

 

Istnieje wiele znaków ostrzegawczych, które mogą wskazywać, że jesteś w toksycznym związku. Oto kilka pytań, które pomagają to zweryfikować:
Czy jesteś w toksycznym związku?

 1. Jak czujesz się w kontakcie z tą osobą?
 2. Czy czujesz się bezpiecznie w obecności tej osoby?
 3. Czy uważasz, że Twoje dzieci, partnerzy lub inne osoby mają poczucie bezpieczeństwa?
 4. Czy kiedykolwiek czułeś/czułaś emocjonalny lub psychologiczny niepokój podczas interakcji z tą osobą?
 5. Czy czujesz, że musisz chronić tę osobę?
 6. Czy kiedykolwiek w tej relacji jakaś osoba trzecia została wciągnięta w konflikt?
 7. Czy ta osoba jest manipulująca lub przebiegła?
 8. Czy kiedykolwiek czułeś/czułaś, że ta osoba może przekraczać granice moralne, etyczne lub prawne?
 9. Czy kiedykolwiek czułeś/czułaś, że ta osoba przysparza niepotrzebnych wyzwań w Twoim życiu?
 10. Czy czujesz się emocjonalnie wyczerpany po kontakcie z tą osobą?

 

Niezdolność do opuszczenia związku lub chęć naprawy związku

 

Co jeśli chcesz naprawić toksyczny związek? Jeśli tak, to musisz skonfrontować się z pewnymi kwestiami.

Czy chcesz poddać się negatywnym aspektom Twojego związku?
Czy chcesz znosić lęki, stres i kłopoty, które mogą zalać związek?
Ważne jest, aby zadać sobie pytanie: “Co daje mi ten związek?” Jeśli dzięki niemu zyskujesz krewnego, współpracownika lub upragnioną przyjaźń, zastanów się na tym:
”Jak mogę przywrócić temu związkowi zdrowie, szczęście i pełnię?”,
„Ile jestem gotowa poświęcić, jeśli druga osoba w związku nie będzie chciała naprawiać relacji?”,
„Czy jestem w stanie poświęcić własne poczucie bezpieczeństwa?”,

„Czy chcę poświęcić dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa moich dzieci, małżonka lub innych osób w imię ratowania tego związku?”.

 

Osiąganie zdrowego związku

 

Jeśli doświadczasz toksycznego związku, ale czujesz potrzebę utrzymania relacji, powinieneś rozważyć podjęcie psychoterapii.

Każdy zdrowy związek obejmuje pracę, dyscyplinę, motywację, cel, intencję i pragnienia. Jeśli w przeszłości związek był dobrze funkcjonujący, można go przywrócić do zdrowego, szczęśliwego i dostatniego stanu. Jednak należy zaznaczyć, że jeśli relacja nigdy nie była zdrowa, sprawienie, aby był, może być niemożliwe. Powinieneś zachować się jak badacz – rozważ czy związek ma potencjał, aby osiągnąć zdrowy styl funkcjonowani, jeśli tak, jakie są na to szanse oraz czy istnieje możliwość, że wszyscy członkowie relacji zaangażują się w pracę nad jej poprawą. Ważne jest także, aby zdać sobie sprawę, że każda terapia wymaga czasu, cierpliwości, zrozumienia, współczucia, empatii i troski. Jeśli oczekujesz, że dysfunkcjonalny związek powróci do zdrowia od razu, szanse na osiągnięcia twojego celu będą niewielkie.
Jeśli próbujesz przywrócić związek do stanu z jego lepszych dni, możesz zmierzyć się z problemami, których wcześniej doświadczałeś/doświadczałaś. Zdecydowanie lepiej jest budować ten związek na nowo. Powinniście dążyć do wypracowania nowego wglądu, nowych stylów i strategii komunikacyjnych oraz nowych sposobów rozwiązywania problemów. Nie oczekujcie, że będziecie żyć tak jak poprzednio, ale raczej tego, że będzie lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej.
Dysfunkcyjne związki mogą sprawiać, że ktoś poczuje się stłumiony, zmanipulowany lub wyprowadzony z równowagi. Partner może spowodować, że druga osoba poczuje się dosłownie przytłoczona, uwięziona i uciśniona. W wielu przypadkach osoba toksyczna może cierpieć na poważne zaburzenie psychiczne, takie jak narcyzm, osobowość histrioniczna, paranoiczna,  zaburzenie osobowości z pogranicza lub inne zaburzenie osobowości, ale nie oznacza to, że jej zachowanie jest usprawiedliwione. Tak jak my wszyscy, toksyczne jednostki powinny być pociągane do odpowiedzialności za swoje zachowania i postawy.
Często zdarza się, że ktoś pozostaje w toksycznym związku z obowiązku. Taki obowiązek tworzy związek zależny. Ludzie pozostający w związkach zależnych są zależni fizycznie, psychicznie lub emocjonalnie od swojego partnera. Najczęściej osoby zależne są uzależnione od swojego partnera finansowo i/lub zmagają się z uzależnieniem, chorobą lub zaburzeniem fizycznym lub psychicznym. Osoby te obawiają się, że realizator ich potrzeb porzuci je; dlatego są gotowe znosić wszystko, aby czuć się bezpiecznie. Podobnie, jeśli w związek zaangażowane są dzieci, jednostki zależne mogą obawiać się, że partner je zostawi lub będzie próbował uzyskać pełną opiekę nad potomstwem.
Chociaż jest to rzadsze, toksyczna osoba także może być biorcą opieki i wsparcia. W takich przypadkach osoba zapewniająca te potrzeby, może odczuwać poczucie obowiązku wobec partnera i lęk przed opuszczeniem go z obawy, że nie jest on zdolny zadbać o siebie samemu. Mogą na przykład obawiać się, że „toksyczny partner” po rozstaniu celowo się skrzywdzi. Mogą również kierować się dobrem swoich dzieci. Tylko czy ich dzieci będą czuły się bezpiecznie żyjąc z tą toksyczną osobą pod jednym dachem?

Literatura:

Babiak, P. & Hare, R. D. (2007) Snakes in suits, When psychopaths go to work. New York, NY:  HarperCollins
Block, J. D. (2003) Naked intimacy, How to increase true openness in your relationship. New York, NY:  The McGraw-Hill
Brown, A. D. (2010) Waiting to Live, Bloomington, IN: IUniverse
McCoy, D. (2006) The manipulative man, Identify his behavior, Counter the abuse, Regain control. Avon, MA: Adams Media

Wall, C. L. (2004) The courage to trust, A guide to building deep and lasting relationships. Oakland, CA:  New Harbinger Publications, Inc.

Zuzanna Kalinowska
Zuzanna Kalinowska

Studentka ostatniego roku psychologii na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności psychologia kliniczna dziecka i rodziny.

Artykuły: 8